Przesyłając dane osobowe w ramach powyższego formularza wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych tj. Klinikę Wiedzy Agata Drabek (ul. Drewnowska 13 lok. 11, 91-002 Łódź) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L 119 ), w celu odpowiedzi na zapytanie umieszczone w formularzu. Mam jednocześnie pełną świadomość, że przysługuje mi prawo wglądu do informacji w przedmiotowym zakresie, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa osoby narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne”. 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Klinikę Wiedzy Agata Drabek zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 650) .

 

 

 ©Klinika Wiedzy Agata Drabek  

Polityka prywatności                           Procedura Reklamacji

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon